top

entrar_n.jpg LogoUE

A SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA, RESOLVEU OTORGAR UNHA SUBVENCIÓN PARA A CONTRATACIÓN DE 2 XÓVENES DESEMPLEADOS

Asociación Dignidad Lugo recibirá unha contratación dun mozo desempregado inscrito no sistema de Garantía Xuvenil para realizar tarefas de desenvolvemento web e redes na entidade. Baixo o Programa de Atención a Menores 

Coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, e a cofinanciación do Fondo Social Europeo.

O importe da subvención concedida ascende a 13.885,69 € euros.

Expte: TR352C 2017/169-0

O servizo levarase a cabo na sede de Alcalde Ramiro Rueda 10 de Lugo.

 Fundación Educativa e Social Dignidade recibirá unha contratación dun mozo desempregado inscrito no sistema de Garantía Xuvenil para colaborar no Programa de Prevención de Abuso en menores.

Coa colaboración da Consellería de Economía, Emprego e Industria, da Xunta de Galicia, e a cofinanciación do Fondo Social Europeo.

O importe dla subvención concedida ascende a 15.130,92 €  euros.

Expte: TR352C 2017/170-0

O servizo levarase a cabo na sede de Perpetuo Socorro 44 deLugoTR352C - Programa III: Subvención para entidades sen ánimo de lucro que contraten persoas mozas para a realización de servizos de interese xeral e social. Programa operativo emprego xuvenil.FUNDACION EDUCATIVA E SOCIAL DIGNIDADE

PERSOAL CONTRATADO: PSICOLOGO
 
PROGRAMA: REALIZAR LABORES DE PREVENCION EN CENTROS EDUCATIVOS RELACIONADOS CO ABUSO SEXUAL E OUTROS TIPOS DE ABUSOS A MENORES


ASOCIACION DIGNIDAD LUGO

PERSOAL CONTRATADO: TECNICO INFORMATICO PARA DESENROLO WEB E REDES

PROGRAMA: ATENCION A MENORES E FAMILIAS