RECURSOS

A entidade conta cos seguintes recursos que benefician os programas e usuarios dos Centros de Día e a casa de Familia.

  • Servizo de cociña e de lavandería para os seus centros.
  • Unha empresa de Inserción Laboral (EIL Grupo DILL S.L.) que se constitúe co fin da integración profesional e cuxa prioridade é a inclusión dos adolescentes e mozos que pasan a través dos recursos propios da entidade.

A entidade está levando a cabo os procedementos para a Certificación de Calidade segundo a norma ISO 9001 dos seus tres servizos básicos (Centro de Día Abeiro, Centro de Día Oleiro e Casa de Familia).