VALORES.

 • Creatividade e innovación.
 • Bo trato.
 • Dignidade humana.
 • Especialización.
 • Autonomía e Integración.
 • Independencia.
 • Calidade como mellora continua.
 • Sinerxía.
 • Motivación e Ilusión.
 • Compromiso coa sociedade / cidadanía global.
 • Versatilidade. (gran facilidade para o cambio, sobre todo de carácter).